HAVERUM


HAVEPLAN


  • Inspiration, gennemgang, rådgivning og gode råd til den allerede eksisterende have.
  • En inspirationstegning med formmæssige grundideer kan f.eks. handle om etablering af haverum, skabe lange kig, hyggelige miljøer efter drøftelse ud fra dine konkrete ideer og ønsker.


Inspirationstegningen ses som et udgangspunkt i dit videre arbejde med haven, så (hovedlinjerne i haven er på plads) der er en grundlæggende udforming, hvor rammerne udfyldes med planter løbende. Inspirationstegninger udfærdiges som udgangspunkt, for haver op til 700 m2.
Udspecificeret plantelister udfærdiges ikke, men planteinspiration kan drøftes.


Opfølgende konsultation kan vare op til 1 time.INSPIRATIONSTEGNING 


Ud fra dine specifikke ønsker til en allerede anlagt have, udfærdiges en inspiationstegning med inddeling i haverum, med udgangspunkt i en tegning7skitse du har udfærdiget. Her skal hus, evt. udhuse, drivhuse/orangerier, brændeskure osv. fremgå.

Store havelementer, eksisterende træer, øvrige bevaringsønskede elementer skal ligeledes fremgå, så disse kan indkorporeres i inspirationstegningen. Verdenshjørner bedes anføres. PRISER

  • Konsultation ift. havesparring koster 2.100 kr - Varighed op til 1 time.
  • Èn inspirationstegning koster 5.000 kr. inkl 1 times drøftelse af haveønsker.
  • En opfølgende konsultation koster 2.100 kr. - Varighed op til 1 time.


Af miljømæssige hensyn og med de stigende energipriser, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke tilbyde inspirationsbesøg i jeres have. Dette betyder, at prisen for ydelserne kan holdes nede. 

Det kan muligvis komme senere.